Nasloucháš?

Jedna dovednost, kterou lidé v běžné komunikaci často neovládají – je naslouchání. Nejen poslouchat, ale naslouchat a opravdu pochopit, co druhá strana říká, co chce sdělit, co ji trápí. Co je podstata –  rozhovoru, daného setkání. Často z důvodu nedostatku času, ale převážně proto, že nás to nikdo neučil. Často tak vznikají konflikty, které nejsou ani nutné. Pokud něco čas opravdu bere a komplikuje práci  – jsou to právě konflikty.  Většina konfliktů – nejen pracovních – vzniká zejména kvůli tomu, že si jednotlivé strany nerozumí, že se neslyší, nechápou a nenaslouchají. A řešení těchto konfliktů bere potom mnohem více času.

Uslyšet druhou stranu, je často to, co je v konfliktní situaci nejvíce potřeba.

Proč je důležité naslouchat?

Ne vždy vám lidé řeknou konkrétně, co chtějí a potřebují. Dost často také neví, jak tuto informaci sdělit. Pokud nasloucháte nejen slovům, ale i postojům a emocím – dokážete pozorováním a nasloucháním zjistit téměř všechny informace, které jsou důležité. Naslouchání je o pochopení situace, postoje, motivace, které člověka k danému chování vedou a proč vám tuto informaci sděluje.

Empatie

Empatie je při naslouchání velmi důležitá. Patří mezi klasické „měkké“ komunikační dovednosti, má však významný fyzický základ. Pokud sledujeme druhou osobu, mimiku, gesta, tón hlasu –  začínáme se s ní „slaďovať“. Lépe pak vnímáme, co si druhý myslí a jaké má pocity. 

 Empatie znamená věnovat pozornost druhému člověku, ptát se na to, co cítí a dávat najevo, že chci pochopit jeho situaci.

Krása empatie spočívá v tom, že nemusíte s druhými souhlasit, jde o to pochopit úhel pohledu druhé strany. Tím, že situaci druhého uznáte, dáte mu najevo, že jej posloucháte. Empatie neznamená, že máte být na druhého milí a ve všem s ním souhlasit. Znamená, že ho máme pochopit. 

 

 

 

Jak lépe naslouchat? 

Je potřeba říct, že pro klasické „mluviče“ to bude ze začátku obzvláště složité, ale vše nové potřebuje čas. Každý nový návyk je nutné pravidelně trénovat. Aktivní naslouchání je někdy velmi emočně náročné a vyčerpávající, proto je dobré si na něj udělat čas. Čas, kdy budete plně vnímat osobu, které nasloucháte. Je velmi důležité mít dostatečnou časovou a mentální kapacitu. Pokud se necítím, raději se omluvit, že není vhodná doba. Jak se tedy učit postupně lépe naslouchat? 

  • najděte si čas a vytvořte si vhodný prostor
  • naslouchejte empaticky (pochopení nejen obsahu slov, ale i pocitům) 
  • parafrázujte (shrňte obsah uslyšeného vlastními slovy)
  • pokládejte otevřené otázky (k tématu :))
  • zapište si podstatné (pokud je to pro vás příjemné)
  • občas shrňte podstatné, zda jste uslyšeli správně sdělované
  • ověřte si, zda rozumíte sděleným informacím správně
  • Mlčte. Občas nechte působit pouze ticho.

Ze začátku to může být velmi nepřirozené, ale postupně se vaše naslouchací schopnosti budou zlepšovat a bude to pro vás více přirozené 

TAN – techniky aktivního naslouchání 

Výše uvedené jsou tzv. TAN – techniky aktivního naslouchání, které nám mají pomoci lépe pochopit sdělované. Techniky aktivního naslouchání je odborný výraz pro komunikační techniky, které pomáhají mediátorovi/vyjednavači orientovat se v dané situaci, pochopit „o co vlastně jde“. Je to schopnost v dané situaci se soustředit na to, co druhý člověk říká, pochopit význam těchto slov a celkový kontext situace.  Nejčastěji se jedná a parafrázi, objasnění (kladení správných otázek), zrcadlení (parafrázování pocitů – pojmenování emoce) a shrnování.

Proč je dobré si tyto techniky osvojit i pro váš každodenní život? Komunikace je naučená vlastnost a každý z nás má komunikační styl, který jsme se naučili v prostředí, ve kterém jsme vyrostli a ve kterém se pohybujeme. To často způsobuje to, že si nerozumíme. Pomocí TAN se naučíte lépe pochopit druhy stranu, dozvědět se informace, které by vám možná utekly a které jsou důležité. Doma. V práci. Na jednání nebo kdekoli jinde. Často tak předejdete zbytečným konfliktům a upevníte vztahové vazby, které jsou pro vás důležité.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X