Černá labuť v KOMUNIKACI a vyjednávání

 

O termínu černých labutí jste už možná slyšeli, ale možná nevíte, že něco podobného se může stát v komunikaci, při vyjednávání – a je to zásadní okamžik, který mění celou situaci.

“Podle teorie černých labutí se dějí věci, které se nám dosud zdály nemožné – nebo jsme na ně nikdy ani nepomysleli. Není to totéž jako říct, že se něco stane s pravděpodobností jedna ku milionu. Jedná se spíš o věci, které jsme si nikdy nepředstavili, že by se mohly stát.”

Myšlenku černých labutí zpopularizoval v roce 2007 Nassim Nicholas Taleb v knize The Black Swan, avšak tento termín je mnohem starší. Do 17. století si lidé nedokázali představit černou labuť, neboť byly spatřeny jen ty bílé. V Londýně bylo běžné označovat něco nemožného jako “černou labuť”. Do momentu než holandský mořeplavec v roce 1697 u pobřeží západní Austrálie – spatřil černou labuť. Nemyslitelné a nepředstavitelné se stalo reálným.

Známé známé 

Každá situace i každý případ je nový. Musíme se nechat vést tím, co víme – našimi známými známými, ale nesmíme být slepí k tomu, co nevíme. Musíme si zachovat myšlení nováčka. Nepřeceňovat své zkušenosti a nepodceňovat faktické, či emoční informace, které jsou nám postupně předkládány.

Čím jsme starší a zkušenější, čím více jsme zažili situací, tím více máme tendence vyhodnocovat situace podle určitých šablon (známé známé). Těmito známými známými se ale nesmíme nechat zaslepit. Každý případ je jiný – každá situace je nová, ikdyž může být zdánlivě velmi podobná. Je potřeba být flexibilní a přizpůsobit se situaci.

Jak najít „neznámé neznámé“ – černou labuť?

Najít černé labutě – ty důležité neznámé neznámé – je velmi obtížné. Ale dost často pouze z jediného důvodu. Neumíme se správně zeptat. Protože o pokladu nevíme, nevíme ani, kde začít kopat. Lidé se neumějí správně ptát, ale taktéž neumějí naslouchat, co se jim druhá strana snaží sdělit.

Navrch bude mít vždy ten, kdo bude nejlépe schopen odhalit neznámé, přizpůsobí se jim a využije je. Chcete-li tyto neznámé odkrýt, musíte se intenzivně dotazovat a pak ještě intenzivněji naslouchat.

Hledání a pochopení černých labutí vyžaduje změnu nastavení mysli. Musíte se vzdát zavedených cestiček a být intuitivnější a jemnější při naslouchání.

V každém vyjednávání má každá ze stran nejméně 3 černé labutě (3 informace), které by v případě odhalení zásadně změnily situaci.

Co nám pomůže k odhalování „černých labutí“ v komunikaci?

  • aktivně naslouchejte
  • analyzujte všechno, co se od druhého dozvíte
  • procházejte vše vícekrát
  • dělejte si poznámky
  • využijte záložníka, který bude naslouchat a číst mezi řádky
  • setkejte se osobně
  • věnujte pozornost verbální a neverbální komunikaci v nestřežených  momentech

Každý člověk se může stát dobrým vyjednavačem a také dobrým člověkem, pouze tehdy dokáže-li naslouchat a mluvit jasně a s empatií. Přistupovat k druhému jasně a s respektem, především však musí být upřímný v tom, co chce, co může – a nemůže dělat. Každý rozhovor, každý životní okamžik je série malých konfliktů, pokud budeme postupovat správně, můžeme je využít k lepšímu životu.

Čerpáno z: Nikdy nedělej kompromis. Chris Voss.

 

 

 

 

X