HYPERSENZITIVITA? Buď citlivka…

Nebuď citlivka! Nebo radši buď!

 

Jsou jednoduše lidé, kteří jsou citliví na hluk, vnímají podprahově věci, kterých si jiní lidé nevšímají. Mají problémy na místech, kde je hodně lidí a často potřebují dobít baterky – sami. V přírodě, bez lidí. Bolí je některá část těla (většinou břicho), když se někdo hádá, nebo když se někomu z rodiny, či opravdu někomu blízkému něco děje. Občas cítí, že je “něco ve vzduchu“ a občas mají dojem, že jim z toho “hrábne”:). Jsou intuitivní a některé věci jednoduše nedokážou vysvětlit – především racionální části společnosti :). Pro někoho citlivka, přecitlivělý, naivní atd. Odborným názvem se jedná o HYPERSENZITIVU – HSP – The Highly Sensitive Person.

Moc lidí se často rovná – energetický kolaps :). Člověk je poměrně dost rychle unavený – víte kolik je všude emocí? Nejen těch projevených, ale hlavně těch nevyřčených! Míra hypersenzitivity se liší a každý jedinec ji vnímá odlišně. Zároveň záleží jestli tuto svou vlasnost bere jako dar nebo jako prokletí a jestli se s ní naučí pracovat. A taky nenechte na sebe všechno hodit, většina lidí to velmi dobře vycítí, že se můžou svých problémů rychle zbavit :), protože si často se svými emoce sami neví rady.

Co je to hypersenzitivita? Nebo-li HSP?(The Highly Sensitive Person)

HYPERSENZITIVITA může být vrozená, získaná (často nějakou traumatickou událostí) nebo kombinací obojího. Většinou je zde velké procento dědičnosti. Jedná se zřejmě až o 15% populace.

Jedná se o jedince, jejichž nervová soustava zpracovává více podnětů, něktéré až na bázi zvířecího instinktu. Při zkoumání bylo zjištěno, že se zde vyskytuje jinakost na amygdale (amygdala je část mozku, která  hraje hlavní roli ve formování a uchování paměťových stop spojených s emočními prožitky s emocionálním zabarvením. Významně ovlivňuje chování při radosti a strachu )a prefrontální kůře, taktéž na ně působí mnohem menší dávky léků.

Často se vyskytuje již u malých dětí, které ale často tyto vjemy potlačují, jelikož jsou pro ně tyto pocity velmi nepříjemné.

 

Co je častým problémem HSPéček? 🙂

 

 • potlačují své potřeby často kvůli druhým lidem
 • vyhýbají se konfliktům
 • přebírají problémy druhých a často zapomínají řešit ty svoje
 • chybějící cit pro vlastní hranice
 • častá přehlcenost na základě velkého množství podnětů
 • osobní perfekcionismus a vkládání zbytečné energie navíc
 • častá ztráta energie v důsledku energetického přetížení
 • ztrácejí pojem vlastního těla
 • obětní chování
 • vysoká intuitivnost

Co je dobré dodržovat? Pokud jste HSP.

 • často odpočívat
 • být často v přírodě
 • naučit se ventilovat nepotřebné emoce
 • nepřetěžovat se zbytečně cizími emocemi a náladami
 • organizovat si dostatek času sám pro sebe
 • vracet pozornost k vlastnímu tělu
 • přijmout “že to mám jinak”
 • naučit se se sebou pracovat
 • brát to jako výhodu a ne prokletí 🙂

 

Být někdy jak princezna na hrášku je v dnešní době poměrně dřina. To přeci neznamená, že budeme všichni pancéřovaní jak buldozeři :).

 

Více informací – knihy:

The Highly Sensitive Person – Elaine N. Aron

Více informací na webu: www.hypersenzitivita.webnode.cz

 

 

 

X